Нови герои RPGbeta Вход Регистрация Помощ
За играта
Историята
Изглед на играта
Помощ
Права
Оръжия

Оръжия

ИмеАтакаЗащитаЦенаБонуси
Счупена Пръчка103
Stick2010
Обикновена Пръчка2011
Счупен Клон3021
Branch4030
Обикновен Клон4033
Club5040
Счупена Тояга5047
Обикновена Тояга6063
Сива Пръчка6063
Dagger8090
Счупен Нож80101
Сив Клон80101
Обикновен Нож90123
Сива Тояга100147
Синя Пръчка110173
Hatchet120150
Счупена Брадвичка120201
Обикновена Брадвичка130231
Сив Нож130231
Син Клон130231
Счупена Брадва150297
Синя Тояга150297
Axe160200
Обикновена Брадва160333
Червена Пръчка160333
Сива Брадвичка170371
Син Нож180411
Червен Клон180411
Сива Брадва200497
Червена Тояга200497
Синя Брадвичка220591
Червен Нож230641
Brand250300
Счупена Факла250747
Синя Брадва250747
Обикновена Факла260803
Червена Брадвичка270861
Счупен Боен чук3001047
Сива Факла3001047
Червена Брадва3001047
Обикновен Боен чук3101113
Бяла Пръчка3101113
Бял Клон3301251
Poleaxe350500
Счупено Копие3501397
Сив Боен чук3501397
Синя Факла3501397
Бяла Тояга3501397
Обикновено Копие3601473
Бял Нож3801631
Счупена Пика4001797
Сиво Копие4001797
Син Боен чук4001797
Червена Факла4001797
Обикновена Пика4101883
Бяла Брадвичка4201971
Broadsword450800
Счупена Алебарда4502247
Сива Пика4502247
Синьо Копие4502247
Червен Боен чук4502247
Бяла Брадва4502247
Обикновена Алебарда4602343
Battle Axe5001200
Счупен Къс меч5002747
Сива Алебарда5002747
Синя Пика5002747
Червено Копие5002747
Обикновен Къс меч5102853
Черна Пръчка5102853
Черен Клон5303071
Счупен Тризъбец5503297
Сив Къс меч5503297
Синя Алебарда5503297
Червена Пика5503297
Бяла Факла5503297
Черна Тояга5503297
Обикновен Тризъбец5603413
Черен Нож5803651
Claymore6002000
Счупен Гладиаторски меч6003897
Сив Тризъбец6003897
Син Къс меч6003897
Червена Алебарда6003897
Бял Боен чук6003897
Обикновен Гладиаторски меч6104023
Черна Брадвичка6204151
Сив Гладиаторски меч6504547
Син Тризъбец6504547
Червен Къс меч6504547
Бяло Копие6504547
Черна Брадва6504547
Счупена Сабя7005247
Син Гладиаторски меч7005247
Червен Тризъбец7005247
Бяла Пика7005247
Обикновена Сабя7105393
Сива Сабя7505997
Червен Гладиаторски меч7505997
Бяла Алебарда7505997
Черна Факла7505997
Счупена Бойна брадва8006797
Синя Сабя8006797
Бял Къс меч8006797
Черен Боен чук8006797
Обикновена Бойна брадва8106963
Сива Бойна брадва8507647
Червена Сабя8507647
Бял Тризъбец8507647
Черно Копие8507647
Синя Бойна брадва9008547
Бял Гладиаторски меч9008547
Черна Пика9008547
Червена Бойна брадва9509497
Черна Алебарда9509497
Dark Axe10003000Бонус опит: -5
Bright Sword10006000Бонус опит: 10
Счупен Широк меч100010497
Счупена Пръчица100010497
Счупен Къс лък100010497
Бяла Сабя100010497
Черен Къс меч100010497
Обикновен Широк меч101010703
Обикновена Пръчица101010703
Обикновен Къс лък101010703
Магическа Пръчка101010703
Магически Клон103011121
Сив Широк меч105011547
Сива Пръчица105011547
Сив Къс лък105011547
Черен Тризъбец105011547
Магическа Тояга105011547
Магически Нож108012201
Син Широк меч110012647
Синя Пръчица110012647
Син Къс лък110012647
Бяла Бойна брадва110012647
Черен Гладиаторски меч110012647
Магическа Брадвичка112013101
Червен Широк меч115013797
Червена Пръчица115013797
Червен Къс лък115013797
Магическа Брадва115013797
Черна Сабя120014997
Dark Sword12504500Бонус опит: -10
Магическа Факла125016247
Бял Широк меч130017547
Бяла Пръчица130017547
Бял Къс лък130017547
Черна Бойна брадва130017547
Магически Боен чук130017547
Сребърна Пръчка131017813
Сребърен Клон133018351
Магическо Копие135018897
Сребърна Тояга135018897
Сребърен Нож138019731
Магическа Пика140020297
Сребърна Брадвичка142020871
Магическа Алебарда145021747
Сребърна Брадва145021747
Magic Sword150010000Макс ТМ: 50
Счупен Двуостър меч150023247
Счупен Жезъл150023247
Счупен Дълъг лък150023247
Черен Широк меч150023247
Черна Пръчица150023247
Черен Къс лък150023247
Магически Къс меч150023247
Обикновен Двуостър меч151023553
Обикновен Жезъл151023553
Обикновен Дълъг лък151023553
Сив Двуостър меч155024797
Сив Жезъл155024797
Сив Дълъг лък155024797
Магически Тризъбец155024797
Сребърна Факла155024797
Син Двуостър меч160026397
Син Жезъл160026397
Син Дълъг лък160026397
Магически Гладиаторски меч160026397
Сребърен Боен чук160026397
Червен Двуостър меч165028047
Червен Жезъл165028047
Червен Дълъг лък165028047
Сребърно Копие165028047
Магическа Сабя170029747
Сребърна Пика170029747
Златна Пръчка171030093
Златен Клон173030791
Сребърна Алебарда175031497
Златна Тояга175031497
Златен Нож178032571
Бял Двуостър меч180033297
Бял Жезъл180033297
Бял Дълъг лък180033297
Магическа Бойна брадва180033297
Сребърен Къс меч180033297
Златна Брадвичка182034031
Сребърен Тризъбец185035147
Златна Брадва185035147
Сребърен Гладиаторски меч190037047
Златна Факла195038997
Счупен Дълъг меч200040997
Счупен Скиптър200040997
Счупен Арбалет200040997
Черен Двуостър меч200040997
Черен Жезъл200040997
Черен Дълъг лък200040997
Магически Широк меч200040997
Магическа Пръчица200040997
Магически Къс лък200040997
Сребърна Сабя200040997
Златен Боен чук200040997
Обикновен Дълъг меч201041403
Обикновен Скиптър201041403
Обикновен Арбалет201041403
Легендарна Пръчка202041811
Сив Дълъг меч205043047
Сив Скиптър205043047
Сив Арбалет205043047
Златно Копие205043047
Легендарен Клон206043463
Син Дълъг меч210045147
Син Скиптър210045147
Син Арбалет210045147
Сребърна Бойна брадва210045147
Златна Пика210045147
Легендарна Тояга210045147
Червен Дълъг меч215047297
Червен Скиптър215047297
Червен Арбалет215047297
Златна Алебарда215047297
Легендарен Нож216047733
Златен Къс меч220049497
Легендарна Брадвичка224051293
Златен Тризъбец225051747
Бял Дълъг меч230054047
Бял Скиптър230054047
Бял Арбалет230054047
Сребърен Широк меч230054047
Сребърна Пръчица230054047
Сребърен Къс лък230054047
Златен Гладиаторски меч230054047
Легендарна Брадва230054047
Златна Сабя240058797
Destiny Blade250050000Сила: 50
Черен Дълъг меч250063747
Черен Скиптър250063747
Черен Арбалет250063747
Магически Двуостър меч250063747
Магически Жезъл250063747
Магически Дълъг лък250063747
Златна Бойна брадва250063747
Легендарна Факла250063747
Легендарен Боен чук260065535
Златен Широк меч270065535
Златна Пръчица270065535
Златен Къс лък270065535
Легендарно Копие270065535
Сребърен Двуостър меч280065535
Сребърен Жезъл280065535
Сребърен Дълъг лък280065535
Легендарна Пика280065535
Легендарна Алебарда290065535
Магически Дълъг меч300065535
Магически Скиптър300065535
Магически Арбалет300065535
Легендарен Къс меч300065535
Абсолютна Пръчка304065535
Легендарен Тризъбец310065535
Абсолютен Клон312065535
Златен Двуостър меч320065535
Златен Жезъл320065535
Златен Дълъг лък320065535
Легендарен Гладиаторски меч320065535
Абсолютна Тояга320065535
Сребърен Дълъг меч330065535
Сребърен Скиптър330065535
Сребърен Арбалет330065535
Абсолютен Нож332065535
Легендарна Сабя340065535
Абсолютна Брадвичка348065535
Легендарна Бойна брадва360065535
Абсолютна Брадва360065535
Златен Дълъг меч370065535
Златен Скиптър370065535
Златен Арбалет370065535
Легендарен Широк меч400065535
Легендарна Пръчица400065535
Легендарен Къс лък400065535
Абсолютна Факла400065535
Абсолютен Боен чук420065535
Абсолютно Копие440065535
Абсолютна Пика460065535
Абсолютна Алебарда480065535
Легендарен Двуостър меч500065535
Легендарен Жезъл500065535
Легендарен Дълъг лък500065535
Абсолютен Къс меч500065535
Абсолютен Тризъбец520065535
Абсолютен Гладиаторски меч540065535
Абсолютна Сабя580065535
Легендарен Дълъг меч600065535
Легендарен Скиптър600065535
Легендарен Арбалет600065535
Абсолютна Бойна брадва620065535
Абсолютен Широк меч700065535
Абсолютна Пръчица700065535
Абсолютен Къс лък700065535
Абсолютен Двуостър меч900065535
Абсолютен Жезъл900065535
Абсолютен Дълъг лък900065535
Абсолютен Дълъг меч1100065535
Абсолютен Скиптър1100065535
Абсолютен Арбалет1100065535

Top Site Counter